Techpal - Kursy, szkolenia: OlsztynTechpal - Kursy, szkolenia: OlsztynTechpal - Kursy, szkolenia: OlsztynTechpal - Kursy, szkolenia: OlsztynTechpal - Kursy, szkolenia: Olsztyn

PWP KLUCZ DO PRACY

FORMULARZ APLIKACYJNY - ZGŁOŚ SIĘ!

Projekt „PWP Klucz do pracy” jest realizowany przez firmę Techpal Sp. z o.o. w partnerstwie z fundacją Grone Schulen Niedersachsen GmbH – gemeinnutzig. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Podziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do poszukiwania, podjęcia i utrzymania aktywności zawodowej osób w wieku 18 – 30 lat z terenu miasta Olsztyn i powiatu olsztyńskiego przy wykorzystaniu niemieckiego modelu dualnego jobscoutingu.

Do kogo jest skierowany projekt?

Projekt jest skierowany do osób w wieku 18 – 30 lat pozostających bez zatrudnienia (w tym osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako bezrobotne). Projekt podzielono na dwie edycje i w każdej z nich uczestniczyć będzie 20 osób. Łącznie w projekcie może wziąć udział 40 osób, w tym:

  • 22 kobiety,
  • 13 kobiet i 11 mężczyzn w wieku 18 – 30 lat.

Projekt obejmuje:

  • wsparcie doradcze i psychologiczne,
  • praktykę zawodową i pośrednictwo pracy.

Sprawdź, czy możesz wziąć udział w projekcie. Jeśli odpowiesz pozytywnie na poniższe pytania, skontaktuj się z nami:

  • Masz 18 – 30 lat?
  • Jesteś osobą bezrobotną lub nieaktywną zawodowo?
  • Jesteś zameldowany na terenie miasta Olsztyn lub powiatu olsztyńskiego?
  • Nie masz przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w praktykach zawodowych?
  • Chcesz zwiększyć swoje szanse na znalezienie zatrudnienia?

http://techpal.com.pl/kluczdopracy

Zgłoszenia:

BIURO PROJEKTU
Techpal Sp. z o.o.
ul. Barcza 16, 10-685 Olsztyn
tel./fax 89 542 98 21
e-mail: techpal@techpal.com.pl

Osoby do kontaktu:

Agnieszka Jaskulska: a.jaskulska@techpal.com.pl

Joanna Berg: j.berg@techpal.com.pl

 

FORMULARZ APLIKACYJNY - ZGŁOŚ SIĘ!

 

Techpal Olsztyn: Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności

 

Techpal Olsztyn: Kapitał Ludzki - Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego