WYNIKI REKRUTACJI DO SZKOLEŃ „PRAWO JAZDY KAT. C, CE” WRAZ Z „KWALIFIKACJĄ WSTĘPNĄ PRZYSPIESZONĄ”

 

WAŻNE INFORMACJE

  1. Przed ostatecznym potwierdzeniem udziału w projekcie kandydaci na uczestników są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
  2. Osoby, które znajdują się na poniższej liście podstawowej zobowiązane są do potwierdzenia swojego udziału w projekcie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.09.2019 r. do godz. 16:00 telefonicznie lub mailowo na adres transport@techpal.com.pl
  3. Wpłata wkładu własnego 644,00 zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2019 r.
  4. Badania psychologiczne i lekarskie najpóźniej do dnia 4 października 2019 r. Koszt badań psychologicznych i lekarskich - łącznie max. 510 zł. Uczestnik otrzymuje zwrot poniesionych kosztów badań po spełnieniu warunków w pkt. 2, 3 ,4. Uzyskanie profili kierowcy (PKK) na kategorie C oraz CE do 7 października 2019 r.
  5. Podpisanie umów na bieżąco (maksymalnie do dnia 9 października 2019 r. po dokonaniu wpłaty oraz po dostarczeniu do biura projektu orzeczeń i uzyskanych profili kierowcy (PKK).

W przypadku braku potwierdzenia w wyznaczonym terminie, do udziału w projekcie zostaną przyjęte według kolejności osoby znajdujące się na liście rezerwowej.

Dane kontaktowe:
TECHPAL Sp. z o. o.
ul. Barcza 16; 10-685 Olsztyn
tel. (89) 542 98 21
e-mail: transport@techpal.com.pl

 

 

 


 

 

 

 

 

Lista kandydatów na uczestników szkoleń „Prawo jazdy kat. C, CE” wraz z „Kwalifikacją wstępną przyspieszoną”

w projekcie "Akademia kierowcy zawodowego - rozwój kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla branży transportowej"

 

L.p.

Nr ID kandydata

1

48G6H

2

TLEme

3

mCGJv

4

nY4a4

5

YP67L

6

gw242

 

 

Lista rezerwowa kandydatów na uczestników

L.p.

Nr ID

1

RPLZC

2

R6aXe

3

KjpEs