REKRUTACJA DO PROJEKTU

„AKADEMIA KIEROWCY ZAWODOWEGO”  

od dnia 10 stycznia 2020 r. – 24 stycznia 2020 r.!!

 

 

Informacja o rekrutacji

            W dniu 10 stycznia 2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie firmy Techpal przy ul. Barcza 16 odbędzie się spotkanie rozpoczynające proces rekrutacji do projektu „Akademia Kierowcy Zawodowego”.

 1. Rozpoczęcie procesu rekrutacji: 10 stycznia 2020 r. godz. 12.00
 2. Zakończenie procesu rekrutacji: 24 stycznia 2020 r. godz. 16.00
 3. Liczba planowanych uczestników:

  - V ETAP pięcioszkoleniowy (ADR; kat. C, CE; kat. D; Napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych; Kwalifikacja wstępna przyspieszona) - 23 osoby

  - II ETAP dwuszkoleniowy (kat. C,CE; Kwalifikacja wstępna przyspieszona) - 7 osób

  Kandydaci na uczestników muszą zadeklarować przed wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych, w którym etapie projektu chcą uczestniczyć.

Kandydaci na uczestników mogą wypełnić tylko jeden komplet dokumentów do wybranego przez siebie etapu.

 

Weryfikacja zgłoszeń

W terminie od 27.01.2020 r. do 28.01.2020 r. zostaną zweryfikowane wszystkie zgłoszenia do udziału w projekcie, które wpłyną do biura.

 Do uczestnictwa w projekcie zakwalifikują się osoby, które spełnią kryteria dostępu, tj.:

 1. posiadają prawo jazdy kat. B
 2. posiadają wiek wymagany odpowiednimi przepisami prawnymi, umożliwiający nabycie kwalifikacji przewidzianych w projekcie,
 3. zamieszkują na terenie woj. warmińsko – mazurskiego a w szczególności miasta Olsztyna i subregionu olsztyńskiego,
 4. nie prowadzą działalności gospodarczej (wykluczona jest również zawieszona),
 5. nie posiadają przeciwwskazań lekarskich do wzięcia udziału w szkoleniach

Podczas rekrutacji nacisk zostanie położony na równość szans K i M na rynku pracy. Zapewniamy również dostępność i możliwość uczestnictwa w projekcie wszystkich osób bez względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność.

Warunki pierwszeństwa udziału w projekcie:

 1. deklaracja i możliwość udziału w komplecie szkoleń (5 szkoleń w V etapie lub 2 szkolenia w II etapie)
 2. obszar zamieszkania (wiejski)
 3. osoby bezrobotne
 4. osoby korzystające z pomocy społecznej 

Wyniki rekrutacji

Informacja o wynikach rekrutacji zostanie umieszczona w dniu 29.01.2020 r. na stronie głównej www.techpal.com.pl lub w zakładce PROJEKTY UE/ PROJEKTY W REALIZACJI/ AKADEMIA KIEROWCY ZAWODOWEGO.

Sposób przedstawienia wyników rekrutacji

W dniu ogłoszenia wyników rekrutacji umieszczona zostanie 7-osobowa lista podstawowa oraz 3-osobowa lista rezerwowa kandydatów do udziału w II etapie dwuszkoleniowym projektu oraz 23 - osobowa lista podstawowa i 10-osobowa lista rezerwowa kandydatów do udziału w V etapie pięcioszkoleniowym projektu, na których podane zostaną indywidualne numery identyfikacyjne nadane kandydatom podczas składania dokumentów rekrutacyjnych.

Osoby, które znajdą się na listach podstawowych zobowiązane są do:

1. potwierdzenia swojego udziału w projekcie w nieprzekraczalnym terminie do dnia
      31.01.2020 r. do godz. 16:00
telefonicznie lub mailowo na adres
      transport@techpal.com.pl.

 1. potwierdzenia udziału w pierwszym zaplanowanym szkoleniu „Prawo jazdy kat. C, C+E” w jednym z terminów, które podane będą wraz z wynikami rekrutacji. Udział w danym terminie jest zależny od pierwszeństwa zgłoszenia przy potwierdzeniu udziału w projekcie.

W przypadku braku potwierdzenia w wyznaczonym terminie, do udziału w projekcie zostaną przyjęte według kolejności osoby znajdujące się na listach rezerwowych.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem  telefonu (89) 542 98 21,
oraz adresem  e-mail: transport@techpal.com.pl
lub osobiście w biurze projektu w siedzibie firmy TECHPAL Sp. z o. o.
przy ul. Barcza 16; 10-685 Olsztyn

WAŻNE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 1. Wpłata wkładu własnego 644,00 zł (2 szkolenia) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lutego 2020 r.
 2. Wpłata I raty wkładu własnego w kwocie 1 000 ,00 zł (5 szkoleń) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lutego 2020 r. (II rata płatna w kwocie 604,00 zł płatna najpóźniej do dnia 05.03.2020 r.).
 3. Badania psychologiczne i lekarskie najpóźniej do dnia 12 lutego 2020 r. Koszt badań psychologicznych i lekarskich - łącznie max. 510 zł. Uczestnik otrzymuje zwrot poniesionych kosztów badań po spełnieniu warunków w pkt. 1 lub 2, 3 ,4, 5.
 4. Uzyskanie profili kierowcy (PKK) na dwie kategorie C, CE w przypadku udziału w Etapie II (2-szkoleniowym) oraz na trzy kategorie w przypadku udziału w Etapie V (5-szkoleniowym) do 14 lutego 2020 r.
 5. Podpisanie umów na bieżąco (maksymalnie do dnia 14 lutego 2019 r. po dokonaniu wpłaty oraz po dostarczeniu orzeczeń i uzyskaniu profili kierowcy (PKK).