„AKADEMIA HR. Profesjonalne kadry HR kluczem do rozwoju przedsiębiorstw”

Projekt „AKADEMIA HR. Profesjonalne kadry HR kluczem do rozwoju przedsiębiorstw” nr FERS.01.03-IP.09-0058/23 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Projekt realizowany jest przez Operatora: Techpal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w partnerstwie z KDK INFO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Okres realizacji projektu: Projekt realizowany od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2026 roku.
Obszar projektu: cała Polska.
Wartość projektu: 13 888 578 zł
Kwota dofinansowania z UE: 11 460 854,56 zł Kwota dotacji celowej: 157 039,44 zł

CEL PROJEKTU

✅ Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach. Chcemy pomóc im dostosować się do zmian na rynku pracy i w otoczeniu społeczno-gospodarczym.
✅ W ramach projektu zapewniamy wsparcie dla co najmniej 890 osób, w tym 590 kobiet i 300 mężczyzn, którego efektem projektu będzie uzyskanie kwalifikacji przez 802 osób, w tym 530 kobiet i 272 mężczyzn. Wsparciem objęci są pracownicy małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.
✅ Pracownicy dużych przedsiębiorstw stanowią maksymalnie 40% grupy docelowej.

Projekt skierowany jest do:

✅ menadżerów lub kandydatów na menadżerów,
✅ pracowników z zespołów HR lub innych odpowiedzialnych za politykę personalną lub zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach.

Projekt nie dotyczy:

✅ jednoosobowych działalności gospodarczych niezatrudniających pracowników,
✅ pracowników, którzy otrzymają wsparcie w ramach konkursu Akademia HR u innego operatora.

ZADANIA

✅ Aktywna rekrutacja. Merytoryczna ocena zgłoszeń,
✅ Udzielanie i rozliczanie dofinansowania,
✅ Monitoring usług rozwojowych.

OFERTA PROJEKTU

W ramach projektu oferujemy wsparcie w formie szkoleń lub doradztwa. Wsparcie dostosowane jest do potrzeb i oczekiwań każdego przedsiębiorstwa i pracownika. Wsparcie dotyczy następujących obszarów kompetencji:

✅ cyfryzacja i automatyzacja pracy,
✅ nowe modele i formy świadczenia pracy,
✅ zarządzanie wiekiem i współpracą pokoleniową,
✅ zarządzanie wielokulturowością i różnorodnością,
✅ konieczność zapewnienia dostępności,
✅ równość szans,
✅ zrównoważony rozwój oraz zatrudnienie osób ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych kompetencji znajdziesz w dokumencie „Opis kompetencji kadr w obszarze HR” (OKHR). Możesz go pobrać kliknij tu. Aby skorzystać z naszej oferty, musisz zarejestrować się na stronie internetowej projektu i wypełnić formularz autodiagnozy kliknij tu. Na podstawie autodiagnozy dobierzesz odpowiednie usługi rozwojowe. Usługi rozwojowe realizowane są za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych (BUR) kliknij tu. BUR to platforma internetowa, na której znajdziesz oferty usługodawców z różnych dziedzin i branż.

Dokumenty zgłoszeniowe i regulamin - dostępne tutaj kliknij

#FunduszeEuropejskie
#FunduszeUE