DORADZTWO

Optymalizujemy funkcjonowanie procesów zachodzących w organizacji. Przeprowadzamy diagnozę i szyjemy na miarę proces doskonalenia organizacji z ustaleniem priorytetów działań. Wspieramy przedsiębiorstwa w budowaniu procesów o wysokiej wydajności, niskich kosztach i stabilnej jakości. Przekształcamy przedsiębiorstwa w organizacje uczące się, zdolne do adaptacji i wykorzystania zmian oraz podnoszenia konkurencyjności w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym.

Zapewniamy wsparcie procesu doradczego z wykorzystaniem funduszy UE.