Tytuł projektu:

Zmiana realizacji procesu sprzedaży i obsługi klienta w firmie szkolenniowo - doradczej TECHPAL Sp. z o.o. w warunkach epidemii chorób zakaźnych oraz wzmocnienie odporności na wypadek wystąpienia kolejnych podobnych kryzysów poprzez wdrożenie systemu CRM  w działalności usługowej.

Celem projektu jest wzrost efektywności i optymalizacja procesu sprzedaży usług firmy szkoleniowo - doradczej poprzez wprowadzenie innowacji procesowej w postaci wdrożenia narzędzia do zarządzania relacjami z klientami (CRM). Rozwiązanie wpłynie na wzmocnienie odporności przedsiębiorstwa na wypadek wystąpienia epidemii chorób zakaźnych. Działaniem uzupełniającym jest zakup komputerów przenośnych dla pracowników firmy.

 Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 Przejdź po więcej informacji