REKRUTACJA DO PROJEKTU

„AKADEMIA KIEROWCY ZAWODOWEGO”  

od dnia 13 lipca 2020 r. – 24 lipca 2020 r.!!

 

 

WAŻNE!

 

Ze względów organizacyjnych zmianie uległy terminy: weryfikacji zgłoszeń, ogłoszenia wyników rekrutacji, potwierdzenia udziału w projekcie oraz pozostałych terminów dotyczących formalności, które dotyczyć będą osób uczestniczących w projekcie.

 

Weryfikacja zgłoszeń

W terminie od 27.07.2020 r. do 31.07.2020 r. zostaną zweryfikowane wszystkie zgłoszenia do udziału w projekcie, które wpłynęły do biura projektu.

WYNIKI ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE W DNIU 03.08.2020

 Do uczestnictwa w projekcie zakwalifikują się osoby, które spełnią kryteria dostępu, tj.:

 1. posiadają prawo jazdy kat. B
 2. posiadają wiek wymagany odpowiednimi przepisami prawnymi, umożliwiający nabycie kwalifikacji przewidzianych w projekcie,
 3. zamieszkują na terenie woj. warmińsko – mazurskiego a w szczególności miasta Olsztyna i subregionu olsztyńskiego,
 4. nie prowadzą działalności gospodarczej (wykluczona jest również zawieszona),
 5. nie posiadają przeciwwskazań lekarskich do wzięcia udziału w szkoleniach

Podczas rekrutacji nacisk zostanie położony na równość szans K i M na rynku pracy. Zapewniamy również dostępność i możliwość uczestnictwa w projekcie wszystkich osób bez względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność.

Warunki pierwszeństwa udziału w projekcie:

 1. deklaracja i możliwość udziału w komplecie szkoleń (5 szkoleń w VI etapie lub 2 szkolenia w III etapie)
 2. obszar zamieszkania (wiejski)
 3. osoby bezrobotne
 4. osoby korzystające z pomocy społecznej 

Wyniki rekrutacji

Informacja o wynikach rekrutacji zostanie umieszczona na stronie głównej www.techpal.com.pl w zakładce WYNIKI REKRUTACJI-AKADEMIA KIEROWCY

Sposób przedstawienia wyników rekrutacji

W dniu ogłoszenia wyników rekrutacji umieszczona zostanie 6-osobowa lista podstawowa oraz 3-osobowa lista rezerwowa kandydatów do udziału w III etapie dwuszkoleniowym projektu oraz 7 - osobowa lista podstawowa i 3-osobowa lista rezerwowa kandydatów do udziału w VI etapie pięcioszkoleniowym projektu, na których podane zostaną indywidualne numery identyfikacyjne nadane kandydatom podczas składania dokumentów rekrutacyjnych.

Osoby, które znajdą się na listach podstawowych zobowiązane są do:

1. potwierdzenia swojego udziału w projekcie w nieprzekraczalnym terminie do dnia
      05.08.2020 r. do godz. 23:59 WYŁĄCZNIE
mailowo na adres
      transport@techpal.com.pl.

 1. potwierdzenia udziału w pierwszym zaplanowanym szkoleniu „Prawo jazdy kat. C, C+E” w jednym z terminów, które podane będą wraz z wynikami rekrutacji. Udział w danym terminie jest zależny od pierwszeństwa zgłoszenia przy potwierdzeniu udziału w projekcie. Wybrany termin należy wskazać równocześnie z potwierdzeniem udziału w projekcie.

W przypadku braku potwierdzenia udziału w projekcie w wyznaczonym terminie, do udziału w projekcie zostaną przyjęte według kolejności osoby znajdujące się na listach rezerwowych.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem  telefonu (89) 542 98 21,
oraz adresem  e-mail: transport@techpal.com.pl
NIE ZALECA SIĘ KONTAKTU OSOBISTEGO Z BIUREM PROJEKTU BEZ UPRZEDNIEGO UMÓWIENIA SIĘ NA WIZYTĘ.

 

WAŻNE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 1. Wpłata wkładu własnego 644,00 zł (2 szkolenia) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 sierpnia 2020 r.
 2. Wpłata I raty wkładu własnego w kwocie 1 000 ,00 zł (5 szkoleń) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 sierpnia 2020 r. (II rata płatna w kwocie 604,00 zł płatna najpóźniej do dnia 07.09.2020 r.).
 3. Badania psychologiczne i lekarskie najpóźniej do dnia 19 sierpnia 2020 r. Koszt badań psychologicznych i lekarskich - łącznie max. 510 zł. Uczestnik otrzymuje zwrot poniesionych kosztów badań po przedłożeniu oryginałów faktur/rachunków (wystawionych na Techpal Sp. z o.o.) oraz po spełnieniu warunków w pkt. 1 lub 2, 3 ,4, 5.
 4. Uzyskanie profili kierowcy (PKK) na dwie kategorie C, CE w przypadku udziału w Etapie III (2-szkoleniowym) oraz na trzy kategorie w przypadku udziału w Etapie VI (5-szkoleniowym) do 19 sierpnia 2020 r.
 5. Podpisanie umów na bieżąco (maksymalnie do dnia 21 sierpnia 2020 r. po dokonaniu wpłaty oraz po dostarczeniu orzeczeń i uzyskaniu profili kierowcy (PKK).

Kopie badań lekarskich i psychologiczych oraz PKK należy przesłać mailem na adres transport@techpal.com.pl najpóźniej do dnia 19 sierpnia 2020 r.

 

 

Regulamin - Transportowy_zmiana z dn. 03.07.2020 r.

 

ETAP III - 2 szkolenia

Karta zgloszeniowa_III etap 2-szkoleniowy

Oswiadczenie o kwalifikowalnosci_III etap 2-szkoleniowy

OSWIADCZENIE_RODO_III etap 2-szkoleniowy

 

ETAP VI - 5 szkoleń

 

Karta zgloszeniowa_VI etap 5-szkoleniowy

Oswiadczenie o kwalifikowalnosci_VI etap 5-szkoleniowy

OSWIADCZENIE_RODO_VI etap 5-szkoleniowy