Akademia kierowcy zawodowego – rozwój kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla branży transportowej”.

 

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU

„AKADEMIA KIEROWCY ZAWODOWEGO”  

od dnia 10 stycznia 2020 r. – 24 stycznia 2020 r.!!

 

 

Informacja o rekrutacji

            W dniu 10 stycznia 2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie firmy Techpal przy ul. Barcza 16 odbędzie się spotkanie rozpoczynające proces rekrutacji do projektu „Akademia Kierowcy Zawodowego”.

 1. Rozpoczęcie procesu rekrutacji: 10 stycznia 2020 r. godz. 12.00
 2. Zakończenie procesu rekrutacji: 24 stycznia 2020 r. godz. 16.00
 3. Liczba planowanych uczestników:

  - V ETAP pięcioszkoleniowy (ADR; kat. C, CE; kat. D; Napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych; Kwalifikacja wstępna przyspieszona) - 23 osoby

  - II ETAP dwuszkoleniowy (kat. C,CE; Kwalifikacja wstępna przyspieszona) - 7 osób

  Kandydaci na uczestników muszą zadeklarować przed wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych, w którym etapie projektu chcą uczestniczyć.

Kandydaci na uczestników mogą wypełnić tylko jeden komplet dokumentów do wybranego przez siebie etapu.

 

Weryfikacja zgłoszeń

W terminie od 27.01.2020 r. do 28.01.2020 r. zostaną zweryfikowane wszystkie zgłoszenia do udziału w projekcie, które wpłyną do biura.

 Do uczestnictwa w projekcie zakwalifikują się osoby, które spełnią kryteria dostępu, tj.:

 1. posiadają prawo jazdy kat. B
 2. posiadają wiek wymagany odpowiednimi przepisami prawnymi, umożliwiający nabycie kwalifikacji przewidzianych w projekcie,
 3. zamieszkują na terenie woj. warmińsko – mazurskiego a w szczególności miasta Olsztyna i subregionu olsztyńskiego,
 4. nie prowadzą działalności gospodarczej (wykluczona jest również zawieszona),
 5. nie posiadają przeciwwskazań lekarskich do wzięcia udziału w szkoleniach

Podczas rekrutacji nacisk zostanie położony na równość szans K i M na rynku pracy. Zapewniamy również dostępność i możliwość uczestnictwa w projekcie wszystkich osób bez względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność.

Warunki pierwszeństwa udziału w projekcie:

 1. deklaracja i możliwość udziału w komplecie szkoleń (5 szkoleń w V etapie lub 2 szkolenia w II etapie)
 2. obszar zamieszkania (wiejski)
 3. osoby bezrobotne
 4. osoby korzystające z pomocy społecznej 

Wyniki rekrutacji

Informacja o wynikach rekrutacji zostanie umieszczona w dniu 29.01.2020 r. na stronie głównej www.techpal.com.pl lub w zakładce PROJEKTY UE/ PROJEKTY W REALIZACJI/ AKADEMIA KIEROWCY ZAWODOWEGO.

Sposób przedstawienia wyników rekrutacji

W dniu ogłoszenia wyników rekrutacji umieszczona zostanie 7-osobowa lista podstawowa oraz 3-osobowa lista rezerwowa kandydatów do udziału w II etapie dwuszkoleniowym projektu oraz 23 - osobowa lista podstawowa i 10-osobowa lista rezerwowa kandydatów do udziału w V etapie pięcioszkoleniowym projektu, na których podane zostaną indywidualne numery identyfikacyjne nadane kandydatom podczas składania dokumentów rekrutacyjnych.

Osoby, które znajdą się na listach podstawowych zobowiązane są do potwierdzenia swojego udziału w projekcie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2020 r. do godz. 16:00 telefonicznie lub mailowo na adres transport@techpal.com.pl.

W przypadku braku potwierdzenia w wyznaczonym terminie, do udziału w projekcie zostaną przyjęte według kolejności osoby znajdujące się na listach rezerwowych.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem  telefonu (89) 542 98 21,
oraz adresem  e-mail: transport@techpal.com.pl
lub osobiście w biurze projektu w siedzibie firmy TECHPAL Sp. z o. o.
przy ul. Barcza 16; 10-685 Olsztyn

WAŻNE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 1. Wpłata wkładu własnego 644,00 zł (2 szkolenia) oraz 1604,00 zł (5 szkoleń) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lutego 2020 r.
 2. Badania psychologiczne i lekarskie najpóźniej do dnia 12 lutego 2020 r. Koszt badań psychologicznych i lekarskich - łącznie max. 510 zł. Uczestnik otrzymuje zwrot poniesionych kosztów badań po spełnieniu warunków w pkt. 1, 3 ,4.
 3. Uzyskanie profili kierowcy (PKK) na dwie kategorie C, CE do 14 lutego 2020 r.
 4. Podpisanie umów na bieżąco (maksymalnie do dnia 14 lutego 2019 r. po dokonaniu wpłaty oraz po dostarczeniu orzeczeń i uzyskaniu profili kierowcy (PKK).

 

 

 

 

 

3_Regulamin projektu Akademia kierowcy zawodowego_wersja z dnia 13.06.2019 r

  

Zapraszamy do udziału w projekcie wszystkie osoby dorosłe z własnej inicjatywy zainteresowane podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą. Projekt  jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet 2. Kadry dla gospodarki, Działanie 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych, Poddziałanie 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych

Projekt Akademia kierowcy zawodowego – rozwój kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla branży transportowej” obejmuje zakresem zdobycie sześciu uprawnień i gwarantuje dofinansowanie do 90%.

Do projektu zakwalifikujemy 137 osób, w tym:

 1. 112 uczestników - średnio po 20 osób w czterech edycjach oraz średnio po 16 osób w dwóch edycjach. Każdy z uczestników projektu przejdzie ścieżkę 5 szkoleń uprawniających do:
 1. Prawo jazdy kat. C i kat. C+E - 65h
 2. Prawo jazdy kat. D (po kat. C) - 60h
 3. Kwalifikacja wstępna przyspieszona  (do jednej z powyższych kategorii prawa jazdy) - 140h
 4. Przewóz materiałów niebezpiecznych ADR (podstawowy + cysterny) - 40h
 5. Kurs napełniania i opróżniania  zbiorników transportowych klasy 2 lub 3 -16h

Planowane procesy rekrutacji:
- XII 2019 - I 2020
- VII 2020 – VIII 2020

 1. 25 uczestników - średnio po 6-7 osób. Każdy z uczestników projektu przejdzie ścieżkę 2 szkoleń uprawniających do:

 

 1. Prawo jazdy kat. C i kat. C+E - 65h
 2. Kwalifikacja wstępna przyspieszona (do jednej z powyższych kategorii prawa jazdy) - 140h

 

Planowane procesy rekrutacji:
- IX 2019

       - I 2020
- V 2020

         - IX 2020

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem  telefonu (89) 542 98 21,
oraz adresem  e-mail: transport@techpal.com.pl
lub osobiście w biurze projektu w siedzibie firmy TECHPAL Sp. z o. o.
przy ul. Barcza 16; 10-685 Olsztyn

Harmonogramy

 

ETAP 1

1. Certyfikat kompetencji zawodowych_12.07.2018 - 31.07.2018_grupa I

2. Certyfikat kompetencji zawodowych_02.08.2018 - 31.08.2018_grupa II

3. Certyfikat kompetencji zawodowych_20.09.2018 - 19.10.2018_grupa III

 

1. Kwalifikacja wstępna przyspieszona_01.08.2018 - 30.09.2018_grupa I

2. Kwalifikacja wstępna przyspieszona_22.11.2018 - 19.01.2019_grupa II

3. Kwalifikacja wstępna przyspieszona_11.04.2019 - 26.05.2019_Gr III

3. Kwalifikacja wstępna przyspieszona_11.04.2019 - 08.06.2019_Gr III -zmiana 24.04.2019 r.

 

1. Napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych_09.11.2018 - 10.11.2018_grupa I

2. Napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych_16.11.2018 - 17.11.2018_grupa II

3. Napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych_26.04.2019 - 27.04.2019_grupa III 

 

1. Prawo jazdy kat. C, C+E_18.05.2018 - 01.07.2018_grupa I

 1. Prawo jazdy kat. C, C+E_18.05.2018 - 30.09.2018_grupa I_zmiana

2. Prawo jazdy kat. C, C+E_25.05.2018 - 27.05.2018_grupa II

2. Prawo jazdy kat. C, C+E_28.05.2018 - 04.06.2018_grupa II_zmiana nr 1

 

1. Przewóz materiałów niebezpiecznych (ADR)_29.06.2018 - 05.07.2018_grupa I

2. Przewóz materiałów niebezpiecznych (ADR)_27.07.2018 - 01.08.2018_grupa II

3. Przewóz materiałów niebezpiecznych (ADR)_21.09.2018 - 26.09.2018_grupa III

 

ETAP 2

1. Certyfikat kompetencji zawodowych_28.01.2019 - 10.02.2019_grupa I

2. Certyfikat kompetencji zawodowych_15.02.2019 - 24.02.2019_grupa II

 

1. Kwalifikacja wstępna przyspieszona_22.11.2018 - 19.01.2019_grupa I

2. Kwalifikacja wstępna przyspieszona_19.02.2019 - 28.03.2019_grupa II

2. Kwalifikacja wstępna przyspieszona_19.02.2019 - 19.05.2019_grupa II

 

1. Napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych_23.11.2018 - 24.11.2018_grupa I

2. Napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych_30.11.2018 - 02.12.2018_grupa II

2. Napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych_30.11.2018 - 01.12.2018_grupa II_zmiana

3. Napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych_28.01.2019 - 29.01.2019_grupa III

 

1. Prawo jazdy kat. C C+E_16.10.2018 - 31.12.2018_grupa I

2. Prawo jazdy kat C i C+E_24.10.2018 - 28.02.2019_grupa II

3. Prawo jazdy kat C i C+E_07.11.2018 - 31.01.2019_grupa III

 

1. Przewóz materiałów niebezpiecznych (ADR)_19.10.2018 - 24.10.2018_grupa I

1. Przewóz materiałów niebezpiecznych (ADR)_19.10.2018 - 24.10.2018_grupa I_zmiana

2. Przewóz materiałów niebezpiecznych (ADR)_16.11.2018 - 21.11.2018_grupa II

3. Przewóz materiałów niebezpiecznych (ADR)_21.12.2018 - 28.12.2018_grupa III

 

1. Prawo jazdy kat. D_15.03.2019 - 17.03.2019_grupa I

2. Prawo jazdy kat. D_07.05.2019 - 19.06.2019_grupa II

3. Prawo jazdy kat. D _ harmonogram_15.03.2019 - 31.07.2019_grupa I_zmiana

4. Prawo jazdy kat. D _ harmonogram_07.05.2019 - 31.07.2019_grupa II_zmiana

 

ETAP 3

1. Certyfikat kompetencji zawodowych_01.03.2019 - 10.03.2019_ grupa I

2. Certyfikat kompetencji zawodowych_15.03.2019 - 24.03.2019_ grupa II

2. Certyfikat kompetencji zawodowych_15.03.2019 - 31.03.2019_grupa II_zmiana z dn. 15.03.2019 r.

 

1. Kwalifikacja wstępna przyspieszona_11.04.2019 - 26.05.2019_Gr I

1. Kwalifikacja wstępna przyspieszona_11.04.2019 - 08.06.2019_Gr I -zmiana 24.04.2019 r.

 

1. Prawo jazdy kat. C, C+E_15.02.2019 - 18.05.2019_grupa I

2. Prawo jazdy kat. C, C+E_18.03.2019 - 22.06.2019_grupa II

3. Prawo jazdy kat. C, C+E_18.03.2019 - 14.08.2019_grupa II_zmiana

 

1. Przewóz materiałów niebezpiecznych (ADR)_22.02.2019 - 27.02.2019_grupa I

2. Przewóz materiałów niebezpiecznych (ADR)_08.03.2019 - 17.03.2019_grupa II

 2. Przewóz materiałów niebezpiecznych (ADR)_08.03.2019 - 13.03.2019_grupa II etap III_korekta terminu

 

1. Napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych_15.03.2019 - 16.03.2019_grupa I

2. Napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych_05.04.2019 r. - 06.04.2019 r._ grupa II

 

 1. Prawo jazdy kat. D_10.06.2019 - 30.07. 2019_grupa I

2. Prawo jazdy kat. D_10.06.2019 - 30.08.2019_grupa I_zmiana

3. Prawo jazdy kat D_26.06.2019 - 30.07.2019_grupa II

4. Prawo jazdy kat D _25.06.2019 - 30.07.2019_grupa II_zmiana_1

5. Prawo jazdy kat D _25.06.2019 - 30.08.2019_grupa II_zmiana_2

 

 

ETAP 4

1. Prawo jazdy kat. C, C+E_23.07.2019 - 30.10.2019_grupa I

1.2 Prawo jazdy kat. C, C+E_23.07.2019 - 31.12.2019_grupa I_zmiana

2. Prawo jazdy kat. C, C+E_05.08.2019 - 30.10.2019_grupa II

2.1 Prawo jazdy kat. C, C+E_05.08.2019 - 31.12.2019_grupa II_zmiana

 

1. Przewóz materiałów niebezpiecznych ADR_29.07.2019 - 03.08.2019_grupa I

2. Przewóz materiałów niebezpiecznych ADR_09.08.2019 - 14.08.2019_grupa II

 

1. Kwalifikacja wstępna przyspieszona_16.09.2019 - 18.11.2019

 

1. Napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych_11.09.2019 - 13.09.2019_grupa I

2. Napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych_11.09.2019 - 13.09.2019_grupa I

3. Napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych_03.10.2019 - 04.10.2019_grupa III

3. Napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych_03.10.2019 r. - 04.10.2019 r._ grupa III

 

1. Prawo jazdy kat. D_05.11.2019 - 31.01.2020_grupa I

4. Prawo jazdy kat D _20.08.2019 - 03.10.2019_grupa IV