O CENTRUM

Centrum Kształcenia Spawaczy - TECHPAL powstało na bazie ośrodka szkoleniowego firmy TECHPAL, którego tradycje sięgają początku lat dziewięćdziesiątych. W obecnej strukturze własnościowej jako sp. z o.o. firma funkcjonuje od 1991 roku. W tym czasie kilka tysięcy osób zdobyło bądź zweryfikowało swoje uprawnienia spawalnicze.

Jeżeli jesteś zainteresowana/y ofertą pozostaw swoje dane.

Skontaktujemy się z Tobą i odpowiemy na wszystkie pytania!Szkolenia w naszej firmie odbywają się w sposób ciągły i dotyczą metod spawania w zakresie podstawowym i ponadpodstawowym.

Firma dysponuje nowoczesną bazą sprzętową oraz wysoko wykwalifikowaną kadrą wykładowców i instruktorów.

W szerokim zakresie współpracujemy z Urzędami Pracy oraz zakładami pracy.

Techpal, na podstawie ATESTU NR 9/2007, posiada uprawnienia zatwierdzone przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach do: szkolenia i egzaminownia w oparciu o Wytyczne Nr W-07/IS-17 na kursach:

*kursy posiadają akredytację Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Przeprowadzamy egzaminy na:

w oparciu o metody:

Uczestnicy kursów po zdanym egzaminie otrzymują:

Uprawnienia spawalnicze ważne są 2 lata pod warunkiem, że spawacz wykonuje prace spawalnicze na bieżąco. Fakt ten musi być potwierdzany co 6 miesięcy przez pracodawcę na Świadectwie Egzaminu Spawacza. Po 2 latach przedłużenia uprawnień dokonuje uprawniona instytucja szkoleniowa.

Kursy na spawaczy z uprawnieniami europejskimi organizujemy zgodnie z wytycznymi:

Organizujemy kursy spawania: elektrycznego, gazowego, w osłonach gazowych i inne specjalistyczne.

Organizujemy egzaminy kwalifikacyjne i sprawdzające wg. en 287-1.

Przeprowadzamy egzaminy spawaczy w pełnym zakresie na podstawie licencji Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Zajęcia praktyczne odbywają sie w bazie zweryfikowanej przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.