JĘZYK MIGOWY

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN, INTEGROWANA PRODUKCJA

W oparciu o zapisy Ustawy z dnia 18 grudnia 2003 o ochronie roślin oraz Ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zgodnie z wpisem do Rejestru podmiotów prowadzących szkolenia prowadzonym przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie prowadzimy szkolenia w zakresie:

SZKOLENIA BHP dla:

SZKOLENIA PEDAGOGICZNE

KLASTRY

OZE