JAKOŚĆ

Wsparcie w usprawnianiu systemów jakości, budowaniu systemów pomiarowych oraz budowaniu skutecznego nadzoru nad jakością i sterowania jakością w oparciu o narzędzia jakościowe, Core Tools, podejście Six Sigma, Statistical Control, Process oraz TQM. Budowanie kompleksowego sterowania jakością w połączeniu z systemami produkcyjnymi