Szanowni Państwo,

informujemy, że realizacja projektu "Klucz do usług rozwojowych dla przedsiębiorstw z sektora MŚP z subregionu olsztyńskiego" zakończyła się w dniu 31 marca 2019 r.

Wszystkich chętnych do skorzystania z dofinansowania na refundację kosztów usług rozwojowych zachęcamy do odwiedzenia strony projektu "Klucz do usług rozwojowych" (operator.techpal.com.pl) i zapoznania się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie.

 

 

 

Zapraszamy do skorzystania z dofinansowania usług rozwojowych (szkolenia, usługi doradcze) dla przedsiębiorców w ramach Warmińsko – Mazurskiego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych. Środki w ramach WA-MA FUR SYSTEM rozdzielane są przez OPERATORÓW.

Firma Techpal Sp. z o. o. jest OPERATOREM tych środków w całym województwie warmińsko – mazurskim podzielonym na 3 subregiony: elbląski, olsztyński i ełcki.

 

Subregion elbląski obejmuje powiaty: braniewski, działdowski, elbląski, iławski, nowomiejski, ostródzki oraz Miasto Elbląg.

Subregion olsztyński obejmuje: powiaty bartoszycki, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, olsztyński, szczycieński oraz Miasto Olsztyn.
Subregion ełcki obejmuje: powiaty ełcki, giżycki, olecki, piski, gołdapski, węgorzewski.

 

Jeśli są Państwo przedsiębiorcą z sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, możecie w latach 2016 – 2023 otrzymać dofinansowanie ze środków unijnych na zakup usług rozwojowych wysokości do 70 000 zł. Dodatkowym warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest posiadanie siedziby, filii, delegatury lub oddziału na terenie województwa warmińsko – mazurskiego.

 

Nasi mobilni doradcy pomogą przejść przez procedurę ubiegania się o dofinansowanie, pokażemy jak znaleźć się w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) i wybrać odpowiednią dla Państwa potrzeb usługę rozwojową.

 

WA-MA FUR SYSTEM w 5 KROKACH:

KROK 1. Zgłoś się do nas –wypełnij formularz rekrutacyjny.

KROK 2. Spotkaj się z mobilnym doradcą, który pomoże przeanalizować potrzeby szkoleniowe, założyć profil na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ i dobrać odpowiednią usługę w Bazie Usług Rozwojowych – szkolenie, doradztwo, studia podyplomowe, coaching – wybór należy od Ciebie.

KROK 3. Podpisz z nami umowę na refundację kosztów wybranej przez Ciebie usługi rozwojowej. Pomożemy wypełnić wymagane dokumenty związane z ubieganiem się o dofinansowanie.

KROK 4.  Skorzystaj z wybranej usługi i opłać fakturę za tę usługę. Po zakończeniu usługi koniecznie oceń usługę rozwojową w Bazie Usług Rozwojowych.

KROK 5. Zgłoś się do nas po refundację nawet 80% poniesionych kosztów usługi rozwojowej

 

 

 

Wysokość dofinansowania wynosi  50% lub 80% kosztów usługi.

Dofinansowanie na poziomie 50% mogą otrzymać wszyscy przedsiębiorcy z sektora MŚP prowadzący działalność na terenie województwa warmińsko – mazurskiego.

Aby uzyskać dofinansowanie w wysokości 80%, wystarczy spełnić jeden z poniższych warunków:

 

Wartość dofinansowania stanowi pomoc de minimis.

 

Mając na uwadze konieczność osiągnięcia przez Operatora wskaźników założonych w projekcie z przykrością informujemy, iż na obecnym etapie realizacji projektu umowy wsparcia podpisywane są w pierwszej kolejności z przedsiębiorstwami kierującymi do udziału w usługach rozwojowych osoby powyżej 50 roku życia. 

W przypadku chęci skierowania do udziału w usługach rozwojowych osób powyżej 50 roku życia prosimy o kontakt z Biurem projektu – mailowo (urolsztyn@techpal.com.pl) lub telefonicznie 89/542 98 21.

W przypadku chęci skierowania do udziału w usługach rozwojowych osób poniżej 50 roku prosimy o kontakt na początku 2019 r r.

 

Zapraszamy do kontaktu: 

 

urolsztyn@techpal.com.pl

urelk@techpal.com.pl

urelblag@techpal.com.pl

 

 

Biuro projektu

Techpal Sp. z o. o., ul. Barcza 16,

10 – 685 Olsztyn

tel. 89 542 98 21

 

 

dane adresowe_Olsztyn