Wszelkie informacje na temat projektu operatorskiego "Klucz do usług rozojowych" zamieszczane będą na stronie:

 

http://operator.techpal.com.pl