LOGISTYKA

Wsparcie w usprawnieniu przepływu w procesach logistycznych w całym łańcuchu dostaw, łączące techniki Lean Logistic (Total Flow Management, Kanban, One Piece Flow) oraz narzędzia rozwoju i doskonalenia dostawcy Supplier Quality Development, Supplier Quality Assurance. Wsparcie w budowaniu i standaryzowaniu procesów logistyki wewnętrznej.