O TECHPAL

Techpal  jest innowacyjną firmą szkoleniowo-doradczą, wspierającą przedsiębiorstwa w optymalnym wykorzystaniu Kapitału Ludzkiego. Rozpowszechniając skuteczne narzędzia zarządzania i pasję tworzenia, inspirujemy osoby prywatne oraz firmy do samodoskonalenia i rozwoju w drodze do realizacji celów biznesowych. Prowadzimy  działalność szkoleniową na podstawie zezwolenia otrzymanego od Ministra Edukacji Narodowej w dniu 17 maja 1991r.

Prowadzimy działalność w formie spółki kapitałowej, a jednocześnie jesteśmy firmą rodzinną. Dbamy o profesjonalizm godny lidera rynku, a zarazem pielęgnujemy „klimatyczny” charakter naszej działalności, oparty na uniwersalnych wartościach i ukierunkowaniu na potrzeby drugiego CZŁOWIEKA.

Prowadzimy etyczny biznes. Podstawą naszego działania jest szacunek dla klientów, pracowników i dla … faktów. „Najlepszą inwestycją jest człowiek”. Markę Techpal budują wiedza, umiejętności i osobowość naszego zespołu. Od siebie wymagamy nieustannego rozwoju.

Od 25 lat wzmacniamy kompetencje i kwalifikacje pracowników firm prywatnych i instytucji publicznych oraz osób pozostających bez zatrudnienia. Oferujemy szkolenia otwarte i zamknięte. Prowadzimy Centrum Badań i Analiz, które zajmuje się projektowaniem i realizacją badań, analiz statystycznych oraz wsparciem projektów badawczo-rozwojowych i badań naukowych.

Skutecznie pozyskujemy środki unijne z Europejskiego Funduszu Społecznego. 40 projektów otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę ponad 40 mln PLN. Realizujemy małe i duże projekty unijne szkoleniowo-doradcze i badawczo - rozwojowe, ukierunkowane na rozwój firm z sektora MŚP. Doradzamy na każdym etapie realizacji projektu.

 

Zaufali nam, m.in.: