PRODUKCJA

Wsparcie w usprawnianiu procesu produkcyjnego. Audyt stosowanego procesu produkcyjnego. Budowanie kompleksowych rozwiązań dla systemu produkcyjnego w oparciu o praktyki Lean Manufacturing, Lean Management, Kaizen, Continuous Improvement, Six Sigma, Team Work, pracę standaryzowaną, TWI. Usprawnianie systemów produkcyjnych w oparciu o zasadę Lean Sigma łączącą podejście Lean Management z Six Sigma. Wykorzystanie w usprawnieniu systemów najlepszych praktyk i doświadczeń z koncernów branży motoryzacyjnej, farmaceutycznej, chemicznej, lotniczej.