value="Szkolenie „Obsługa żurawia przenośnego HDS”:

Termin realizacji: 23.02 – 09.03.2019 roku

Godziny: 08:00 – 15:00

Miejsce realizacji: siedziba Techpal Spółka z o.o., 10-685 Olsztyn, ul. Franciszka Barcza 16

Osoba do kontaktu: Joanna Radziwińska, kom 601 888 599; e-mail: j.radziwinska@techpal.com.pl

"