value="

value="

Szkolenie „Uzyskanie uprawnień elektroenergetycznych”:

                

                Osoba do kontaktu: Marianna Brzezińska, kom 695 422 450; e-mail: m.brzezinska@techpal.com.pl

"

"