WE KNOW HOW

Podstawą naszego sukcesu jest skuteczność w pozyskiwaniu oraz rozliczaniu projektów unijnych. Doświadczenia zdobyte przy realizacji 40 projektów własnych i zleconych, przełożyły się na zbudowanie zespołu specjalistów o wysokich kompetencjach w zakresie tworzenia i zarządzania projektami UE. Wspieramy przedsiębiorstwa w projektowaniu i wdrażaniu nowoczesnych, wychodzących poza utarte schematy rozwiązań.

Diagnozujemy przedsiębiorstwa i instytucje pod kątem otrzymania wsparcia unijnego.

 

Tworzymy i realizujemy:

 

OUTSOURCING USŁUG - ZARZĄDZANIE I ROZLICZANIE PROJEKTÓW UE

Uzyskanie dofinansowania jest jedynie niewielką częścią sukcesu. Procedury związane z rozliczeniem i zarządzaniem projektem są skomplikowanym procesem, wymagającym znajomości prawa, procedur i nieustannie zmieniających się wytycznych. Aby uniknąć zwrotu dotacji wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów i proponujemy usługi w zakresie kompleksowego zarządzania i rozliczenia projektu.

PRE – KONTROLA PROJEKTÓW

Oferujemy sprawdzenie poprawności realizacji projektu. Usługa pre-kontroli ma na celu wskazanie punktów wrażliwych, określenie nieprawidłowości oraz braków formalnych.

Pre-kontrola zapewnia uzyskanie pozytywnego wyniku kontroli przeprowadzonej przez Instytucję.

Oferujemy działania doraźne w sytuacjach kryzysowych. Jeżeli Państwa projekt jest zagrożony, macie Państwo problemy z jego rozliczeniem, zmianami i ich uzasadnieniem, realizacją założonych wskaźników, formalną stroną wyboru wykonawców, wypełnieniem dokumentacji lub jakiekolwiek inne problemy wynikające z realizacji projektu – zapraszamy do Nas na konsultacje.

Współpraca z firmą Techpal gwarantuje Państwu realizację projektu zgodnie z przewidzianą koncepcją, unikając wszelkich nieprawidłowości.