TYTUŁ PROJEKTU:

Zmiana realizacji procesu sprzedaży i obsługi klienta w firmie szkolenniowo - doradczej TECHPAL Sp. z o.o. w warunkach epidemii chorób zakaźnych oraz wzmocnienie odporności na wypadek wystąpienia kolejnych podobnych kryzysów poprzez wdrożenie systemu CRM  w działalności usługowej.

Celem projektu jest wzrost efektywności i optymalizacja procesu sprzedaży usług firmy szkoleniowo - doradczej poprzez wprowadzenie innowacji procesowej w postaci wdrożenia narzędzia do zarządzania relacjami z klientami (CRM). Rozwiązanie wpłynie na wzmocnienie odporności przedsiębiorstwa na wypadek wystąpienia epidemii chorób zakaźnych. Działaniem uzupełniającym jest zakup komputerów przenośnych dla pracowników firmy.

CEL PROJEKTU:

Wzrost efektywności i optymalizacja procesu sprzedaży usług firmy szkoleniowo - doradczej TECHPAL Sp. z o.o. poporzez wprowadzenie innowacji procesowej w postaci wdrożenia systemu CRM.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów PO IR oraz działalń określonych w SZOOP  poprzez zapewnienie wsparcia finansowego dla MŚP na realizację działań mających na celu zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych, w tym zakup lub licencjonowanie oprogramowania, usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego, oraz zakup w ograniczonym zakresie środków trwałych niezbędnych do wdrożenia cyfryzacji i dostosowanie modelu działalności w wyniku pandemii koronawirusa. Dzięki temu stworzone zostaną warunki skutecznego funkcjonowania MŚP  w stanie pandemii oraz po jej zakończeniu i w konsekwencji wzmocnienie ich konkurencyjności i odporności na kolejne kryzysy.

Sfinansowano w ramach reakcji Uni Europejskiej na pandemię COVID - 19.

Wartość projektu: 141 500,00 zł

Wartość dofinansowania: 120 275,00 zł