„Klucz do usług rozwojowych dla MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego”

Zapraszamy do skorzystania z dofinansowania usług rozwojowych (m.in. szkolenia, usługi doradcze, studia podyplomowe) dla przedsiębiorców w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania.

TECHPAL Sp. z o. o. na podstawie umowy nr FEWM.07.05-IZ.00-0005/23 o dofinansowanie projektu „Klucz do usług rozwojowych dla MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego” zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie pełni funkcję jednego z Operatorów. Środki dostępne są w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027, Priorytet 7 Rynek pracy, Działanie 7.5 Usługi rozwojowe.

W zakresie interwencji Wsparcia na rzecz przystosowywania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian.

Projekt realizowany będzie w terminie od  01.10.2023 r. do 31.12.2026  r.

Więcej informacji tu

http://operator.techpal.com.pl/wp-content/uploads/2023/11/zestawienie-znakow-kolorowe-scaled.jpg