KURSY ZAWODOWE I KWALIFIKACYJNE

SPAWANIE

Techpal, na podstawie ATESTU NR 9/2007, posiada uprawnienia zatwierdzone przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach do szkolenia i egzaminowania w oparciu o Wytyczne Nr W-07/IS-17 na kursach:

***  kursy i szkolenia, które posiadają akredytację Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Przeprowadzamy egzaminy na:

w oparciu o metody:

Zobacz Centrum Kształcenia Spawaczy

OBSŁUGA URZĄDZEŃ TRANSPORTU BLISKIEGO

*kursy posiadają akredytację Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Egzaminy przed Komisją UDT przeprowadzamy we własnej bazie.

UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE

Grupa I - Urządzenia elektryczne

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

Grupa II - Urządzenia cieplne i energetyczne

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

Grupa III - Urządzenia gazowe

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

KURSY ZAWODOWE

HANDEL, MAGAZYNOWANIE

*kursy, które posiadają akredytację Kuratorium Oświaty w Olsztynie

ADMINISTRACYJNO - BIUROWE                                                   

TURYSTYKA, GASTRONOMIA, HOTELARSTWO

*kursy, które posiadają akredytację Kuratorium Oświaty w Olsztynie

SZKOLENIA BUDOWLANE

PIELĘGNACJA ZDROWIA I URODY

OPIEKUN OSÓB STARSZYCH, PRZEWLEKLE CHORYCH ORAZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH*

*kurs posiada  akredytację Kuratorium Oświaty w Olsztynie