Projekt  jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet 2. Kadry dla gospodarki, Działanie 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych, Poddziałanie 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych. Termin spotkania informacyjno-rekrutacyjnego podamy w późniejszym terminie.

Oferujemy kompleksowy kurs na którym poznasz wszystkie zasady i techniki z zakresu spawania

Szkolimy w metodach : MAG-135 i TIG-141

 

Metoda TIG -141 (program szkolenia zgodnie z Wytycznymi W-14/IS-03):

Moduł I – Spawacz spoin pachwinowych FW – 103 h na grupę + 4h egzamin
Moduł II – Spawacz blach spoinami czołowymi BW-P -  102 h na grupę + 4h egzamin
Moduł III – Spawacz rur spoinami czołowymi BW – T – 111 h na grupę + 4h egzamin

oraz „Rysunek techniczny i czytanie dokumentacji technicznej”(48 h)

 

 

Metoda MAG -135 (program szkolenia zgodnie z Wytycznymi W-14/IS-02):

Moduł I – Spawacz spoin pachwinowych FW – 147 h na grupę + 4h egzamin
Moduł II – Spawacz blach spoinami czołowymi BW-P -  112 h na grupę + 4h egzamin
Moduł III – Spawacz rur spoinami czołowymi BW – T – 97 h na grupę + 4h egzamin

oraz „Rysunek techniczny i czytanie dokumentacji technicznej”(48h)

 

 Dokumenty można przesłać elektronicznie  lub wypełnić na miejscu w siedzibie firmy Techpal Sp. z o.o.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem  telefonu (89) 542 98 21,
oraz adresem  e-mail: spawacz@techpal.com.pl
lub osobiście w biurze projektu w siedzibie firmy TECHPAL Sp. z o. o.
przy ul. Barcza 16; 10-685 Olsztyn

Więcej informacji na:  http://techpal.com.pl/centrum-ksztalcenia-spawaczy_17.html

Zapewniamy:
- materiały dydaktyczne,

- maski, rękawice, okulary ochronne ,ubranie robocze, buty,

-  nowoczesne zaplecze techniczne,

- materiały spawalnicze,

- egzamin i stosowne do danego kursu spawalniczego uprawnienia,

- zwrot kosztów dojazdu.

 

Do uczestnictwa w projekcie zakwalifikują się osoby, które spełnią kryteria dostępu, tj.:
  - mają ukończone 18 lat

  - dobry stan zdrowia

  - zamieszkują na terenie woj. warmińsko – mazurskiego a w szczególności miasta Olsztyna i subregionu olsztyńskiego,

-nie prowadzą działalności gospodarczej (wykluczona jest również zawieszona),

-nie posiadają przeciwwskazań lekarskich do wzięcia udziału w szkoleniach

Podczas rekrutacji nacisk zostanie położony na równość szans K i M na rynku pracy. Zapewniamy również dostępność i możliwość uczestnictwa w projekcie wszystkich osób bez względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność.

Warunki pierwszeństwa udziału w projekcie:

  1. deklaracja i możliwość udziału w komplecie szkoleń
  2. obszar zamieszkania (wiejski)
  3. osoby bezrobotne
  4. osoby korzystające z pomocy społecznej 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem  telefonu (89) 542 98 21,
oraz adresem  e-mail: spawacz@techpal.com.pl
lub osobiście w biurze projektu w siedzibie firmy TECHPAL Sp. z o. o.
przy ul. Barcza 16; 10-685 Olsztyn

 

 

Dokumenty zgłoszeniowe

zal_1_KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA PROJEKTU

zal_1_KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA PROJEKTU

zal_2_Oświadczenie o kwalifikowalności

zal_2_Oświadczenie o kwalifikowalności

zal_3_Oświadczenie uczestnika projektu

zal_3_Oświadczenie uczestnika projektu

 

Międzynarodowe standardy w spawalnictwie”

Zapraszamy do udziału w projekcie wszystkie osoby dorosłe z własnej inicjatywy zainteresowane podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą. Projekt  jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet 2. Kadry dla gospodarki, Działanie 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych, Poddziałanie 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych

Projekt „Międzynarodowe standardy w spawalnictwie” obejmuje zakresem trzy poziomy kwalifikacji w metodzie TIG lub MAG, Rysunek techniczny i czytanie dokumentacji technicznej oraz gwarantujemy dofinansowanie do 90%

Do projektu zakwalifikujemy 120 osób w podziale na 4 edycje po 30 osób w każdej (2 grupy x 10 os – Olsztyn; 1 grupa x 10os - Kętrzyn), każdy z uczestników przejdzie przez ścieżkę trzech poziomów kwalifikacji spawalniczych oraz rysunku technicznego i czytania dokumentacji.

W projekcie przewidziane jest wsparcie dodatkowe tj. zwrot kosztów dojazdu dla 30% Uczestników Projektu

 

 

 

Regulamin rekrutacji_aktualizacja16.07.2019

Metoda TIG -141

Moduł I – Spawacz spoin pachwinowych FW – 103h na grupę

Moduł II – Spawacz blach spoinami czołowymi BW-P -  102h na grupę

Moduł III – Spawacz rur spoinami czołowymi BW – T – 111h na grupę

Szkolenie z rysunku technicznego i czytania dokumentacji technicznej – 48h na grupę

 

Metoda MAG -135

Moduł I – Spawacz spoin pachwinowych FW – 147h na grupę

Moduł II – Spawacz blach spoinami czołowymi BW-P -  112h na grupę

Moduł III – Spawacz rur spoinami czołowymi BW – T – 97h na grupę

Szkolenie z rysunku technicznego i czytania dokumentacji technicznej – 48h na grupę

 

Harmonogramy

ETAP 5

2020_02_harmonogram_rysunek techniczny

harmonogramTiG_V_Techpal

2020_harm._TIG_V_Sprzętowa_moduł_

2020_harm_MAG_V _Sprzętowa_gr.5.3

 

2020_MAG_V _korona_Sprzętowa_gr.5.3 - Kopia

2020_TIG_V_Sprzętowa_korona - Kopia

harmonogramTiG_V_Techpal - Korona

 

2020.07_harm._TIG_V_Sprz%C4%99towa%20.docx

2020.07_harmonogram_Mag_Sprz%C4%99towa%20-%20Kopia.docx

harmonogramTiG_III_modu%C5%82_Sokola%206c_V_Techpal%20.docx

harmonogramTiG_Sokola%206c_V_Techpal%20.docx

 

 

 

 

 

ARCHIWUM

 

GRUPA 1.1

 2018-05-08_grupa 1_Harmonogram_szkolenia-MAG

2018-05-08_grupa 1_Harmonogram_szkolenia-TIG

2018-06-18_harmonogram_TIG

2018-06-18_harmonogram_MAG

 2018-08-13_harmonogram_MAG_moduł III_UM

2018-08-07_harmonogram_TIG

 

GRUPA 1.2 

2018-05-15_harmonogram_MAG

 2018-05-15_harmomongram_TIG

 harmomongram_TIG 141_rura czołowo BW-T

harmomongram_MAG_BW

harmomongram_MAG_zmiana

 

GRUPA 1.3

2018-06-04_harmonogram_MAG

2018-06-04_harmonogram_TIG

2018-07-09_harmonogram_TIG

2018-07-09_harmonogram_MAG

 2018-09-03_harmonogram_MAG

2018-09-03_harmonogram_TIG

 

 

Rysunek techniczny

2018-07-09_harmonogram

harmonogram_rysunek techniczny

harmonogram

harmonogram_rysunek techniczny_1

 

2019-01-10_harmonogram_rysunek techniczny 

 

2019_06_harmonogram_rysunek techniczny

 2019-08_harmonogram_rysunek techniczny

 

 GRUPA 2.1

2018-09-17_grupa 2.1_Harmonogram_szkolenia-MAG

 2018-09-17_grupa 2.1_Harmonogram_szkolenia-TIG

2018-10-15_grupa 2.1_Harmonogram_szkolenia TIG 141

2018-10-23_grupa 2.1_Harmonogram_szkolenia-MAG

2018-11-13_harmonogram_TIG_5316

2018-11-23_harmonogram_MAG_5317

 

 GRUPA 2.2

 2018-10-01_harmonogram_TIG

harmomongram_TIG_1

5318_harmomongram_TIG 141_rura czołowo BW-T

 

 GRUPA 2.3

2018-10-15_harmonogram_MAG_1

2018-10-15_harmonogram_TIG_1

5321_harmonogram_TIG

5322_1.12.2018_harmonogram_MAG

 

harmonogram_MAG

harmonogram_TIG_17_12_2018

harmonogram_MAG - aktualizacja

 

GRUPA 3.1

2019-02-11_grupa 3.1_Harmonogram_szkolenia-MAG_I moduł

2019-02-11_grupa 3.1_Harmonogram_szkolenia-TIG_I moduł

 2019-03-05_grupa 3.1_Harmonogram_szkolenia TIG II moduł

2019-03-14_grupa 3.1_Harmonogram_szkolenia MAG II moduł

2019-03-05_grupa 3.1_Harmonogram_szkolenia TIG II moduł_ZMIANA

2019-03-14_grupa 3.1_Harmonogram_szkolenia MAG II moduł_ZMIANA

2019-05-06_grupa 3.1_harmonogram_MAG moduł III.pdf

2019-05-06_grupa 3.1_harmonogram_TIG_III moduł.pdf

 

GRUPA 3.2

2019-02-11_grupa 3.2_harmomongram_TIG_moduł I

2019-02-11_grupa 3.2_Harmonogram_szkolenia-MAG_I moduł

2019-03-05_harmomongram_TIG II moduł_gr. 3.2

2019-03-14_grupa 3.2_Harmonogram_szkolenia-MAG_II moduł

2019-03-05_harmomongram_TIG II moduł gr 3.2_ZMIANA

2019-03-14_grupa 3.2_Harmonogram_szkolenia-MAG_II moduł_ZMIANA

2019-05-06_grupa 3.2_harmonogram_MAG_III moduł.pdf

2019-05-06_grupa 3.2_harmonogram_TIG_III moduł.pdf

 

GRUPA 3.3

 

 2019-03-14_harmonogram_TIG_II moduł_gr. 3.3

2019-03-27_harmonogram_MAG_II moduł_gr. 3.3

2019-05-08_grupa 3.3_harmonogram_TIG_III moduł.pdf

2019-05-13_grupa 3.3_harmonogram_MAG_III moduł.pdf

 

Regulamin rekrutacji_02.07.2018

Regulamin rekrutacji_26_11_2018

 

ETAP 4

2019-08.19_harm._TIG_IV_Nowik_moduł_gr.4

2019-08-27_harm_MAG_IV _Nowik_gr.4

harmonogramTiG_IV_Techpal

2019-10._harm._TIG_IV_Sprzętowa 3_moduł_gr.4 - Kopia

2019-10_harmonogram_MAG_IV _Sprzętowa 3_gr.4 - Kopia

harmonogramTiG_Sokola 6c_IV_Techpal

 

 Kętrzyn

 2019-09-_Kętrzyn_zmiana_harm_MAG

2019-09-17_zmiana_Kętrzyn_harm_TIG_I moduł_gr.4