WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU!!!

Osoby, które znajdują się na listach podstawowych zobowiązane są do:

1. potwierdzenia swojego udziału w projekcie w nieprzekraczalnym terminie do dnia
     03.02.2020 r. do godz. 10:00
telefonicznie lub mailowo na adres transport@techpal.com.pl.

 1. Potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie znajdującym się na stronie techpal.com.pl /PROJEKTY UE / PROJEKTY W REALIZACJI / AKADEMIA KIEROWCY
 2. Kandydaci na uczestników V Etapu 5-szkoleniowego wraz z potwierdzeniem udziału w projekcie zobowiązani są jednocześnie do potwierdzenia udziału w zaplanowanym pierwszym szkoleniu „Prawo jazdy kat. C,CE”. Konieczne jest wskazanie terminu i grupy. Udział w danym terminie jest zależny od kolejności potwierdzenia/zgłoszenia:
  a) Prawo jazdy kat. C, CE - grupa I (17, 18, 19 lutego 2020 r. godz. 15.00-20.45)

  b) Prawo jazdy kat. C, CE - grupa II (2, 3, 4 marca 2020 r. godz. 15.00-20.45)

W przypadku braku potwierdzenia w wyznaczonym terminie i godzinie do udziału w projekcie zostaną przyjęte według kolejności osoby znajdujące się na listach rezerwowych.

 

WAŻNE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 1. Wpłata wkładu własnego 644,00 zł (II ETAP - 2 szkolenia) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lutego 2020 r.
 2. Wpłata I raty wkładu własnego w kwocie 1 000 ,00 zł (V ETAP - 5 szkoleń) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lutego 2020 r. (II rata płatna w kwocie 604,00 zł płatna najpóźniej do dnia 05.03.2020 r.).
 3. Badania psychologiczne i lekarskie dostarczone do biura projektu najpóźniej do dnia 12 lutego 2020 r. Koszt badań psychologicznych i lekarskich - łącznie max. 510 zł. Uczestnik otrzymuje zwrot poniesionych kosztów badań po spełnieniu warunków w pkt. 1 lub 2, 3 ,4, 5.
 4. Uzyskanie profili kierowcy (PKK) na dwie kategorie C, CE w przypadku udziału w Etapie II (2-szkoleniowym) oraz na trzy kategorie w przypadku udziału w Etapie V (5-szkoleniowym) do 14 lutego 2020 r.
 5. Podpisanie umów na bieżąco (maksymalnie do dnia 14 lutego 2019 r. po dokonaniu wpłaty oraz po dostarczeniu orzeczeń i uzyskaniu profilu kierowcy (PKK).

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem  telefonu (89) 542 98 21,
oraz adresem  e-mail: transport@techpal.com.pl
lub osobiście w biurze projektu w siedzibie firmy TECHPAL Sp. z o. o.
przy ul. Barcza 16; 10-685 Olsztyn

 

 

Lista podstawowa kandydatów na uczestników do udziału w II etapie                       2-szkoleniowym w projekcie "Akademia kierowcy zawodowego - rozwój kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla branży transportowej"

 

L.p.

Nr ID

1

}D8sgq

2

n{gN9e

3

e4d(HZ

4

Zt3i})

5

(7Mu0Q

6

9*zJlB

7

!7Ms2C

 

 

 

 

Lista rezerwowa

L.p.

Nr ID

1

Mjb63/

2

1p{)XL

3

}TnS44

 

 

Lista podstawowa kandydatów na uczestników do udziału w V etapie                        5- szkoleniowym w projekcie "Akademia kierowcy zawodowego - rozwój kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla branży transportowej"

L.p.

Nr ID

1

^rTJ6K*e

2

Tu2}L&YH

3

PQ63y*nh

4

OCwSw6S}

5

aHms9a(J

6

CfBm?2cK

7

yveh:Ol1

8

2Rqs8s[X

9

gP5{J9_+

10

CEcS%7m/

11

bPX?4aQR

12

nRzN9dl_

13

T{6{CkHR

14

 6Rs*eV@3

15

ecWD;B8x

16

fX7R(;U#

17

oiV3:yjW

18

sW*lkwe3

19

b=2uR)ri

20

2*PaRx)n

21

X(hd36tD

22

om45Q-D4

23

upNH_G9o

 

 

Lista rezerwowa

L.p.

Nr ID

1

@:oHFs3!

2

5AOuE]X!

3

H/LSOh/0

4

69i/?M-c

5

7NK:[vJp

6

}G9kb*n/

7

1ov6=E6Z