WYNIKI REKRUTACJI DOII ETAPU PROJEKTU!!

Lista kandydatów na uczestników II etapu projektu "Akademia kierowcy zawodowego - rozwój kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla branży transportowej"

Wyniki rekrutacji są zamieszczone również na profilu facebook Techpal.

Osoby, które nie zostały zakwalifikowane do udziału w II etapie projektu mogą ponownie uczestniczyć w procesie rekrutacji do kolejnego etapu. Rekrutacja do III etapu projektu zaplanowana jest na przełom grudnia 2018 r. i stycznia 2019 r. Więcej informacji wkrótce na stronie www.techapl.com.pl.

 

L.p.

Nr ID kandydata

1

 a17[Hq+l)]

2

oOid1B_n&i

3

OfTvbgY1U_

4

5[#CoXpyT+

5

{sIbdc6?y0

6

7sZ8J-qjhQ

7

=8]Ltr&I&9

8

LX^TW5%BdN

9

@8#Xq[Z8%4

10

SX6j+[xCU6

11

 j=G8jmqcF]

12

!;8{-{Meig

13

l=PsC%L7U0

14

_C_e#Ky3Om

15

7p/x]L]]Zc

16

Tn#iu[r4)#

17

JHt$ZtJ[w4

18

/_B?r+1OJr

19

$Q;OB;U9Az

20

0dYs#N]t9$

21

bbwm1X}hN6

 

 

 Warunkiem przyjęcia kandydata do udziału w projekcie jest potwierdzenie przez niego swojego udziału w projekcie telefonicznie lub mailowo na adres transport@techpal.com.pl w nieprzekraczalnym terminie do końca dnia 28.09.2018 r. oraz dokonanie wpłaty I raty wkładu własnego w wysokości 800,00 zł najpóźniej do dnia 02.10.2018 r. gotówką w siedzibie Realizatora projektu przy ul. Barcza 16 w Olsztynie lub przelewem na rachunek bankowy nr 89 1140 1111 0000 4156 2900 1030 z dopiskiem „wkład własny uczestnika projektu – ETAP II, rata I”.

W przypadku braku potwierdzenia udziału oraz braku dokonania wpłaty w wyznaczonych terminach do udziału w projekcie zostanie przyjęta pierwsza i analogicznie każda kolejna osoba znajdująca się na poniższej liście rezerwowej.

 

Lista rezerwowa kandydatów na uczestników do udziału w II etapie projektu

L.p.

Nr ID

1

Oe)ZS2[%NE

2

7xSjpZ!m(P

3

nTm2HcB{P^

4

}3riJACBSa

5

bCtRp5NB)M

6

 M?($Ci0GVq

7

S=C3it!5h0

8

N)71kO+*N&

9

bqu9eQy)6p

10

 px1ZE]RD;U