WYNIKI REKRUTACJI DO III ETAPU PROJEKTU!!

Warunkiem ostatecznego przyjęcia kandydata do udziału w projekcie jest spełnienie wszystkich łącznie poniższych warunków:

  1. Potwierdzenie swojego udziału w projekcie telefonicznie, mailowo na adres transport@techpal.com.pl lub osobiście w biurze projektu w siedzibie Realizatora projektu przy ul. Barcza 16 w Olsztynie w nieprzekraczalnym terminie do końca dnia 30.01.2019 r.
  2. Dokonanie wpłaty I raty wkładu własnego 900,00 zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lutego 2019 r. (w przypadku płatności przelewem liczy się data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym projektu). Dane do przelewu: Techpal. Sp. z o.o., ul. Barcza 16, 10-685 Olsztyn, nr rachunku 89 1140 1111 0000 4156 2900 1030 z dopiskiem „wkład własny uczestnika projektu – ETAP III, rata I”.
  3. Wykonanie badań psychologicznych i lekarskich do kat. C, CE, D oraz Kwalifikacji wstępnej przyspieszonej najpóźniej do dnia 13 lutego 2019 r. Koszt badań psychologicznych i lekarskich - łącznie max. 490 zł.
  4. Uzyskanie profili kierowcy (PKK) na trzy kategorie C, CE, D do 13 lutego 2019 r.
  5. Podpisanie umowy do dnia 14 lutego 2019 r. po dokonaniu wpłaty oraz po dostarczeniu orzeczeń i uzyskaniu profili kierowcy (PKK).

Lista główna kandydatów na uczestników do udziału w III etapie projektu

L.p.

Nr ID kandydata

1

KH?Xp-s#)8

2

co6HG6]]M1

3

c1;ON%f:rt

4

1WNczpV*&/

5

_uFd1NshGd

6

w/K;0Ooj-e

7

r/G68%+-(N

8

O1mWj9K5{Q

9

&]gPT#NC9H

10

ccWL[6kMFI

11

[t?e+O6M_Z

12

?g9t4eI0;$

13

#-&7FdSO}G

14

%0}WElxDZy

15

O&ZUODYe0l

16

UBuI7#DX)=

17

&{hFy=?V5w

18

jJOt/wb1cd

19

D)%5Hb*Xj9

20

b[4xVS*^Ne

21

cwJ-Z5cSyc

22

H4l$RQHYjq

 

Lista rezerwowa kandydatów na uczestników do udziału w III etapie projektu (10 osób, które zostały wylosowane jako pierwsze osoby rezerwowe)

L.p.

Nr ID Kandydata

1

jB}Rs1lov4

2

!+a7N]ZKCh

3

0*Za!bYWA2

4

$7oD)eD?JN

5

#Wqg+2FAeq

6

5=8bf9Eet5

7

qTSz{h0_-F

8

XSHI7}#oDw

9

hFx*Db8SVO

10

vkJ=IE9znj